Có 1 kết quả:

nán guā dēng

1/1

nán guā dēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

jack-o'-lantern