Có 1 kết quả:

Nán pí

1/1

Nán pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nanpi county in Cangzhou 滄州|沧州[Cang1 zhou1], Hebei