Có 1 kết quả:

Nán fēng

1/1

Nán fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Nanfeng county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi