Có 1 kết quả:

Nán shàn bù zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jambudvipa