Có 1 kết quả:

nán bianr

1/1

nán bianr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 南邊|南边[nan2 bian5]