Có 1 kết quả:

Nán bù xiàn

1/1

Nán bù xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nanbu county in Nanchong 南充[Nan2 chong1], Sichuan