Có 1 kết quả:

Nán mén èr

1/1

Nán mén èr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Alpha Centauri or Rigel Kentaurus