Có 1 kết quả:

Nán fēi yǔ

1/1

Nán fēi yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Afrikaans (language)