Có 1 kết quả:

Nán yú zuò

1/1

Nán yú zuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Piscis Austrinus (constellation)