Có 1 kết quả:

Bó xīng xiàn

1/1

Bó xīng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Boxing county in Binzhou 濱州|滨州[Bin1 zhou1], Shandong