Có 1 kết quả:

Bó ěr hè sī ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄏㄜˋ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jorge Luis Borges