Có 1 kết quả:

Bó shān qū

1/1

Bó shān qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Boshan district of Zibo city 淄博市[Zi1 bo2 shi4], Shandong