Có 1 kết quả:

Bó sī pǔ lǔ sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bosphorus