Có 1 kết quả:

Bó ài xiàn

1/1

Bó ài xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bo'ai county in Jiaozuo 焦作[Jiao1 zuo4], Henan