Có 1 kết quả:

Bó luó xiàn

1/1

Bó luó xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Boluo county in Huizhou 惠州[Hui4 zhou1], Guangdong