Có 1 kết quả:

Bó yě xiàn

1/1

Bó yě xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Boye county in Baoding 保定[Bao3 ding4], Hebei