Có 1 kết quả:

bǔ shì

1/1

bǔ shì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiên đoán, tiên tri

Từ điển Trung-Anh

divination