Có 1 kết quả:

bǔ cí

1/1

bǔ cí

giản thể

Từ điển phổ thông

lời sấm ngôn trên mai rùa

Từ điển Trung-Anh

oracle inscriptions of the Shang Dynasty (16th-11th century BC) on tortoiseshells or animal bones