Có 1 kết quả:

zhàn dìr

1/1

zhàn dìr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take up space