Có 1 kết quả:

Kǎ lè xīng

1/1

Kǎ lè xīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Carl's Jr. (fast-food restaurant chain)