Có 1 kết quả:

kǎ zhài

1/1

kǎ zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

credit card debt