Có 1 kết quả:

kǎ nóng

1/1

kǎ nóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

XLR connector