Có 1 kết quả:

Kǎ lì duō ní yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Caledonia