Có 1 kết quả:

kǎ dào yīn ㄎㄚˇ ㄉㄠˋ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (Tw) to be possessed
(2) to be bewitched