Có 1 kết quả:

kǎ bīn qiāng

1/1

kǎ bīn qiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

carbine rifle (loanword)