Có 1 kết quả:

kǎ bā lái

1/1

kǎ bā lái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cabaret