Có 1 kết quả:

kǎ bù qí nuò kā fēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

cappuccino coffee