Có 1 kết quả:

kǎ bù qí nuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

cappuccino (coffee)