Có 1 kết quả:

Kǎ lā shí ní kē fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kalashnikov (the AK-47 assault rifle)