Có 1 kết quả:

Kǎ lā jī nà

1/1

Kǎ lā jī nà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Krajina (former Yugoslavia)