Có 1 kết quả:

Kǎ sī tè lì wēng

1/1

Kǎ sī tè lì wēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Castellón