Có 1 kết quả:

Kǎ sī dì lì yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Castilla, old Spanish kingdom
(2) modern Spanish provinces of Castilla-Leon and Castilla-La Mancha