Có 1 kết quả:

kǎ fāng

1/1

kǎ fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chi-square (math.)