Có 1 kết quả:

Kǎ sāng dé lā

1/1

Kǎ sāng dé lā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Cassandra (name)
(2) Cassandra, daughter of king Priam in Greek mythology
(3) prophet of doom