Có 1 kết quả:

Kǎ ěr bā lā ㄎㄚˇ ㄦˇ ㄅㄚ ㄌㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Karbala (city in Iraq)