Có 1 kết quả:

qiǎ pán

1/1

qiǎ pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chuck (for a drill etc)