Có 1 kết quả:

Kǎ nà wéi lā ěr jiǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cape Canaveral, Florida, home of Kennedy space center 肯尼迪航天中心[Ken3 ni2 di2 Hang2 tian1 Zhong1 xin1]