Có 1 kết quả:

Kǎ luó lì nà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Carolina (Puerto Rico)