Có 1 kết quả:

Kǎ xī ní

1/1

Kǎ xī ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cassini (proper name)