Có 1 kết quả:

Kǎ xī mǐ ěr xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Casimir effect (attraction between two parallel metal plates due to quantum mechanical vacuum effects)