Có 1 kết quả:

Kǎ xī mò fū

1/1

Kǎ xī mò fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kasimov (town in Russia)