Có 1 kết quả:

kǎ bīn qiāng

1/1

kǎ bīn qiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

carbine rifle (loanword)