Có 1 kết quả:

kǎ mén bèi

1/1

kǎ mén bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

camembert cheese