Có 1 kết quả:

Lú kǎ shēn kē

1/1

Từ điển Trung-Anh

Aleksandr Grigoryevich Lukachenko, president of Belarus from 1994