Có 1 kết quả:

Lú bù ěr yǎ nà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ljubljana, capital of Slovenia