Có 1 kết quả:

Lú Wǔ xuàn

1/1

Lú Wǔ xuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Roh Moo-hyun (1946-2009), South Korean lawyer and politician, president 2003-2008