Có 1 kết quả:

Lú shì xiàn

1/1

Lú shì xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lushi county in Sanmenxia 三門峽|三门峡[San1 men2 xia2], Henan