Có 1 kết quả:

Lú sà kǎ

1/1

Lú sà kǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lusaka, capital of Zambia