Có 1 kết quả:

lǔ huà wù

1/1

lǔ huà wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

halide (i.e. fluoride, chloride, bromide etc)