Có 1 kết quả:

lǔ tián

1/1

lǔ tián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a saltpan